Ryczałt

Cennik na usługi podstawowe:

 • Do 10 dokumentów - 99 zł
 • Do 30 dokumentów - 147 zł
 • Do 50 dokumentów - 210 zł
 • Powyżej 50 dok. - cena indywidualna
 • W przypadku obowiązku VAT cena + 20%
 • Rozrachunki z podmiotem zagranicznym - wycena indywidualna

dom oferta

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Cennik na usługi podstawowe:

 • Do 10 dokumentów - działalność bez VAT - 149 zł ** działalność z VAT - 179 zł
 • Do 20 dokumentów - działalność bez VAT - 169 zł ** działalność z VAT - 203 zł
 • Do 25 dokumentów - działalność bez VAT - 237 zł ** działalność z VAT - 284 zł
 • Do 60 dokumentów - działalność bez VAT - 299 zł ** działalność z VAT - 453 zł
 • Do 80 dokumentów - działalność bez VAT - 389 zł ** działalność z VAT - 467 zł
 • Do 100 dokumentów - działalność bez VAT - 479 zł ** działalność z VAT - 574 zł
 • Powyżej 100 dokumentów - wycena indywidualna
 • Rozrachunki z podmiotem zagranicznym - wycena indywidualna

dom oferta

Księgi Handlowe

Cennik na usługi podstawowe:

 • Do 15 dokumentów - działalność bez VAT - 379 zł ** działalność z VAT - 493 zł
 • Do 30 dokumentów - działalność bez VAT - 497 zł ** działalność z VAT - 646 zł
 • Do 50 dokumentów - Działalność bez VAT - 797 zł ** działalność z VAT - 1036 zł
 • Do 70 dokumentów - działalność bez VAT - 1197 zł ** działalność z VAT - 1556 zł
 • Do 100 dokumentów - działalność bez VAT - 1697 zł ** działalność z VAT - 2206 zł
 • Do 130 dokumentów - działalność bez VAT - 2010 zł ** działalność z VAT - 2613 zł
 • Powyżej 130 dokumentów - wycena indywidualna
 • Rozrachunki z podmiotem zagranicznym - wycena indywidualna

dom oferta

Doradztwo Podatkowe

Cennik na usługi podstawowe:

 • doradztwo na start - 0 zł / godz
 • bieżące doradztwo dla Klientów Kancelarii dotyczące działalności - 0 zł / godz
 • doradztwo dla Klientów Kancelarii poza prowadzoną działalnością, płatne - 80 zł / godz
 • doradztwo dla podmiotów nie będących Klientem Kancelarii (jednorazowe) - 160 zł / godz
 • wykonanie opinii podatkowej - od 200 zł
 • konsultacje, doradztwo podatkowe na piśmie i ustnie - od 150 zł
 • analiza i korekta projektów umów pod kątem zagrożeń podatkowych - od 200 zł
 • analiza umów zawieranych przez podmioty powiązane - wycena indywidualna
 • doradztwo podatkowe przy fuzjach, przejęciach i przekształceniach - od 500 zł
 • wypełnienie wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego - od 150 zł
 • reprezentowanie podatników przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji - od 300 zł za pełnomocnictwo + 150 zł / godz
 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych - wycena indywidualna nie mniej niż 150 zł

dom oferta

Kadry i Płace

Cennik na usługi podstawowe:

 • pełna obsługa - umowa o pracę - 45 zł / osobę
 • obsługa płacowa - umowa o pracę - 25 zł / osobę
 • obsługa płacowa - umowa zlecenie - 15 zł / osobę
 • obsługa płacowa - dowolna umowa cywilna - 20 zł / osobę
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie w/z ZUS - 5 zł / osobę
 • sporządzanie list płac - 5 zł / osobę
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, o zarobkach itp. - 10 zł / osobę
 • jednorazowa kontrola akt pracowniczych - 30 zł / osobę
 • umowy o pracę, aneksy umów, wypowiedzenia, świadectwa - 15 zł / osobę
 • umowy cywilno – prawne, rachunki - 20 zł / osobę
 • sporządzanie deklaracji ZUS - 5 zł / osobę
 • karty urlopowe, rejestry badań lekarskich - 15 zł / osobę
 • zakładanie i prowadzenie akt pracowniczych - 25 zł / osobę
 • sporządzenie PIT-11 - 10 zł / osobę
 • przygotowanie regulaminu pracy - od 100 zł / regulamin
 • redakcja pisma w sprawach pracowniczych - 10 zł / pismo
 • redakcja pisma w sprawie salda w ZUS, przeksięgowanie błędnie opłaconych składek - 15 zł / pismo

dom oferta

Inne Usługi

Cennik na usługi podstawowe:

 • wysyłka dokumentów do US lub ZUS poza Szczecin - 8 zł / szt
 • nadawanie pozostałych przesyłek pocztowych związanych z obsługą Klienta - 8 zł / szt
 • wnioski kredytowe bankowe i do firm leasingowych - wyłącznie dla Klientów Kancelarii - 100 zł / szt
 • wnioski kredytowe bankowe i do firm leasingowych - dla pozostałych podmiotów - 350 zł / szt
 • wniosek o wpis i aktualizacje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG - dla Klientów Kancelarii - 0 zł / szt
 • przygotowywanie wniosków o nie zaleganie z podatkami - 30 zł / szt
 • przygotowywanie wniosków o nie zaleganie ze składkami ZUS - 30 zł / szt
 • składanie i odbiór dokumentów Klienta do i z Urzędu Miasta - 30 zł / szt
 • rozliczanie dotacji dla osób bezrobotnych zakładających własną działalność gospodarczą - od 150 zł / szt
 • sporządzanie zeznań / zgłoszenia o nabyciu rzeczy – spadków i darowizn - od 100 zł / szt
 • przygotowywanie i składanie korekt deklaracji ZUS z winy Klienta np. z powodu niedostarczenia kompletnej dokumentacji płacowej lub dostarczenia dokumentów po terminie - 80 zł / szt
 • przygotowywanie i składanie do US korekt deklaracji podatkowych z winy Klienta np. z powodu niedostarczenia kompletnej dokumentacji płacowej lub dostarczenia dokumentów po terminie - 100 zł / szt
 • obsługa kontroli podatkowych i ZUS ( wydruki, ksera, przesyłanie informacji itp.) – dotyczy Klientów, u których obsługa kontroli jest płatna lub ustalana indywidualnie - od 30 zł / dzień, nie mniej niż 150 zł
 • reprezentowanie Klienta Kancelarii przed organami podatkowymi lub zakładem ubezpieczeń społecznych - 0 zł

dom oferta

 • dom
 • twitter
 • facebook
 • blogger